تصفح

Comune di Pescara

home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي

الوثائق

20/10/2020 Refezione Scolastica NEWS- MANUALE nuova App eCivis a.s. 2020-2021
06/07/2020 Refezione Scolastica INFORMATIVA REFEZIONE a.s. 2020-2021
In allegato riportiamo le informazioni utili ad una semplice rendicontazione e gestione dei pasti da fornirsi in favore dei piccoli utenti del Comune di Pescara, a fronte d'iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica per l'anno 2020/21
22/10/2018 Refezione Scolastica MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA
الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى
App Store Google Play Store App Gallery